جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی احکام قرآنی احكام قرآنى آيت الله اراكى (قدس سره)

احكام قرآنى آيت الله اراكى (قدس سره)

استفتائات قرآنى

 

1 - سوال: نابينايان جهت خواندن و نوشتن از خط برجسته نابينايى معروف به خط (بريل) بوسيله لمس كردن انگشتان دست استفاده مى‌كنند، با عنايت به اين كه اين خط قراردادى مطابق حروف الفباى خاص از شش نقطه تشكيل گرديده، سوال اين است كه آيا نابينايان هنگام آموزش قرائت قرآن و دست گذاشتن بر اسماى متبركه به خط نابينايان نياز به وضو دارند؟

آيت الله اراكى: مس كتابت خط قرآن بدون وضو جايز نيست و فرقى نيست بين انواع خطوط و همچنين است حكم در اسماى متبركه.

--------------------------------------------------

استفتائات آيت الله اراكى، ص 10، مساله 4.

2 - سوال: آيا خواندن سوره جمعه و منافقين از روى مصحف در روز جمعه در نماز ظهر جمعه و ساير نمازها اشكال دارد؟

آيت الله اراكى: اشكال ندارد، اگر چه احوط براى كسى كه قادر است از حفظ بخواند آن است كه از روى مصحف نخواند.

--------------------------------------------------

استفتائات آيت الله اراكى، ص 21، مساله 2.

 

3 - سوال: آيا مى‌توان قرآن را از مسجدالحرام جهت قرائت بيرون برد و مجددا به مسجد باز گرداند؟

آيت الله اراكى: در صورتى كه اطلاق وقفيت احراز نشود جايز نيست.

--------------------------------------------------

استفتائات آيت الله اراكى، ص 149، مساله 24.

 

4 - سوال: ((در مناسك حج)) تكليف كسى كه قرائت او صحيح نيست چنانچه در تصحيح نكردن قرائت مقصر باشد چيست؟

آيت الله اراكى: در تصحيح كردن قرائت نبايد كوتاهى كند و در مقام تصحيح قرائت خود برآيد و تا مادامى كه قرائت او درست نشده نماز را به همان قسم كه مى‌تواند، بخواند و احتياطا نايب هم بگيرد و اگر مى‌تواند به جماعت هم بخواند.

--------------------------------------------------

استفتائات آيت الله اراكى، ص 23، مساله 64.

 

5 - سوال: در وقف نامه آمده است، معلمى كه بچه را تعليم مى‌دهد بايد روزى دو جزء قرآن بخواند آيا مباشرت لازم است يا مى‌تواند نايب بگيرد؟

آيت الله اراكى: بعيد نيست استفاده مباشرت نه استنابه.

--------------------------------------------------

استفتائات آيت الله اراكى، ص 150، مساله 80.

 

6 - سوال: حفظ كردن قرآن كريم و فراموش كردن آن از نظر فقهى چه حكمى دارد؟

آيت الله اراكى: اگر منظور حرمت فراموش كرده است، ثابت نيست.

--------------------------------------------------

 

7 - سوال: فروختن قرآن كريم به كافر جايز است يا خير و بطور كلى آيا كافر مالك قرآن كريم مى‌شود يا نه؟ (با توجه به اين كه در حال حاضر جهت آشنايى بيشتر جهانيان با قرآن كريم اين كتاب مقدس به زبانهاى مختلف چاپ و در اختيار ملل مختلف جهان قرار مى‌گيرد) فروختن قرآن به كفار بدين منظور چه حكمى دارد؟

آيت الله اراكى: چنانچه قرآن را به آنها بدهند و پول در مقابل واگذارى گرفته شود، بى اشكال است.

--------------------------------------------------

 

8 - سوال: خريد و فروش قرآن كريم چه حكمى دارد؟ و به چه نحو مى‌بايست انجام گيرد؟

آيت الله اراكى: بهتر است خريد و فروش نشود و پول در مقابل واگذارى گرفته شود.

--------------------------------------------------

 

9 - سوال: با توجه به اين كه قرائت قرآن به خودى خود مستحب است، كراهت قرائت آن براى اشخاصى چون جنب، حائض و نفساء به چه معناست؟ (به معنى كم شدن ثواب است يا بهتر بودن ترك آن؟)

آيت الله اراكى: هر دو وجه امكان دارد و شايد در بعضى موارد، وجه دوم استظهار شود.

--------------------------------------------------

 

احكام قرآنى بانوان

 

1 - استماع صداى زن نامحرم به هنگام تلاوت قرآن با صوت و لحن در امر آموزش تجويد و صوت و لحن چه حكمى دارد؟

آيت الله اراكى: استماع صوت اجنبيه و همچنين استماع آن با عدم تلذذ و ريبه اشكال ندارد.

--------------------------------------------------

استفتائات آيت الله اراكى، ص 255، مساله 6.

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن