جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی احکام قرآنی احكام قرآنى آيت الله خوئى (قدس سره)

احكام قرآنى آيت الله خوئى (قدس سره)

استفتائات قرآنى از آيت الله خوئى (قدس سره)

1 - آيا زايل نمودن و از بين بردن خالكوبى كلمات قرآن و اسم جلاله كه بر بدن انسان باشد، واجب است يا نه؟ و در صورتى كه از بين بردن آن، احتياج به عمل جراحى داشته باشد و شخص قادر بر آن نيست و يا زحمت زياد دارد، آيا واجب است بعد از هر حدث اكبر و اصغر غسل و وضو بگيرد يا نه؟

آيت الله خوئى: واجب نيست فورا غسل و وضو بگيرد، اما اگر خالكوبى روى پوست بدن باشد. مس آن جايز نيست.

------------------------------

صراط النجاه ص 28، سوال 40.

2 - آيا بر والدين و يا مكلفين، واجب است از تخلى طفل رو به قبله يا پشت به آن جلوگيرى نمايند و همچنين آيا واجب است، طفل را از دست گذاشتن بر روى كلمات قرآن و اسماء پروردگار منع نمايند؟

آيت الله خوئى: واجب نيست.

------------------------------

صراط النجاه، ص 38، سوال 70.

 

3 - كفن نمودن ميت، بر كفنى كه بر روى آن آيات قرآن نوشته شده است جايز است يا خير؟

آيت الله خوئى: در صورتى كه احتمال داده نشود از ناحيه ميت نجاستى به كفن برسد جايز است.

------------------------------

صراط النجاه، ص 57، سوال 128.

 

4 - آيا مس اسم جلاله (الله) يا اسماء پروردگار، در صورتى كه تغيير كند و يا حرفى از آن كم و يا زياد شود و يا رنگ بر روى آن ريخته شود، جايز است يا نه؟ انداختن آن در جايى كه احتمال اهانت دارد مثل جاده و خاكروبه چه صورتى دارد؟

آيت الله خوئى: مس آن بدون طهارت جايز نيست، ولى مس بر رنگى كه روى آن ريخته شده است اشكال ندارد ولى قرار دادن آن در جايى كه موضع اهانت است جايز نيست.

------------------------------

صراط النجاه، ص 59، سوال 136.

 

5 - آيا مس ضميرى كه با الله برمى‌گردد مانند ((ه)) در ((بسمه تعالى)) كه اشاره به خداوند دارد، جايز است يا نه؟

آيت الله خوئى: جايز نيست.

------------------------------

صراط النجاه، ص 59، سوال 137.

 

6 - اگر قارى قرآن اشتباها و خطأً، در نمازهاى واجب و يا در غير نماز، آيات را غلط بخواند، آيا جايز است كه تنها به خواندن همان كلمه اكتفا كند و يا اينكه واجب است دوباره تمام آيه را بخواند؟ و يا فرق است بين قرائت واجبه‌اى كه در نماز است و بين قرائت واجبه‌اى كه در غير نماز است؟

آيت الله خوئى: بطورى كه مقتضاى صدق جمله است، اعاده نمايد.

------------------------------

صراط النجاه، ص 77، سوال 173.

 

7 - آيا مد واجب در مثل (جاء) و (جى) و (سوء) قاعده‌اش اين است، بايد همزه‌اى كه قبل از آن حرف مد است، در يك كلمه باشد، آيا فرق نمى‌كند كه در وسط آن كلمه مانند، ملايكه و يا در آخر كلمه باشد، لطفا بيان فرماييد؟

آيت الله خوئى: بله، رابطه‌اش همين است كه بيان نموديد.

------------------------------

صراط النجاه، ص 80، سوال 183.

 

8 - آيا اگر آيه سجده را از ضبط صوت و يا مانند آن بشنويم، سجده واجب است يا نه؟

آيت الله خوئى: واجب نيست.

------------------------------

صراط النجاه، ص 83، سوال 195.

 

9 - اگر آيات سجده را از راديو و مثل آن بشنويم، آيا سجده واجب است يا نه و آيا بين پخش مستقيم و غير مستقيم آن فرق است يا خير؟

آيت الله خوئى: در صورتى كه پخش آن به صورت مستقيم نباشد، سجده واجب نيست.

------------------------------

صراط النجاه، ص 85، سوال 203.

 

10 - در نماز جماعت مستحب است، مامومين بعد از حمد بگويند ((الحمدلله رب العالمين)) آيا جايز است، امام جماعت اين آيه را براى مامومين بلند بخواند و آيا مى‌توانند به صورت دسته جمعى يكباره بگويند، ((الحمدلله رب العالمين)) يا نه؟

آيت الله خوئى: بلند گفتن اين آيه ولو به صورت دسته جمعى، اشكال ندارد.

------------------------------

صراط النجاه، ص 105، سوال 265.

 

11 - بعضى از افراد، قرآنهاى چاپ قديم را به عنوان آثار قديمى به اروپاييها و آمريكاييها به قيمتى گزاف مى‌فروشند، آيا جايز است يا خير؟

آيت الله خوئى: فروش قرآن به كفار جايز نيست.

------------------------------

صراط النجاه، ص 247، سوال 667.

 

12 - آيا گوش دادن به تلاوت قرآن عبدالباسط كه قرآن را به صورت نغمه و آواز مى‌خواند، جايز است يا نه؟

آيت الله خوئى: اشكال ندارد.

------------------------------

صراط النجاه، ص 369، سوال 1011.

 

13 - غناء اگر به صورت لهو و باطل باشد، حرام است، آيا از اين عبارت فهميده مى‌شود كه غناء به مفهوم شرط، بر دو قسم است؟

آيت الله خوئى: بله غنا بر حسب معناى لغوى بر دو قسم است. غنا هر صوت نيكويى را شامل مى‌شود.

------------------------------

صراط النجاه، ص 372، سوال 1022.

 

14 - آيا سوزاندن ورقهايى كه در آن قرآن و اسماء معصومين عليهم السلام نوشته شده است جايز است يا خير؟

آيت الله خوئى: سوزاندن آن جايز نيست، بلكه بايد آنرا در محل پاك دفن نمايند و يا اينكه در آب جارى بريزند.

------------------------------

صراط النجاه، ص 437، سوال 1201.

 

15 - فرموديد اگر محرمات كه غير از ورق قرآن است، اگر در توالت و يا جايى كه در آن فاضلاب مى‌رود افتاد، بايد آنرا بيرون بياوريم و اگر ممكن نباشد بايد از آن توالت و يا چاه فاضلاب استفاده ننمايند، لطفا بفرماييد مقصود از محرمات چيست؟

آيت الله خوئى: مقصود از محرمات احاديث ائمه و كتب فقهى و تربت امام حسين عليه السلام و باقى ائمه عليهم السلام مى‌باشد.

------------------------------

صراط النجاه، ص 437، سوال 1202.

 

16 - آيا جرايد و مجلاتى كه اسم خدا و آيات قرآن در آن باشد، مى‌شود در مكانهاى كثيف انداخت يا نه؟

آيت الله خوئى: جايز نيست.

------------------------------

صراط النجاه، ص 439، سوال 1207.

 

17 - كلمه (تولى) كه در سوره عبس است، آيا درباره پيامبر است و يا غير پيامبر و اگر مقصود، غير از پيامبر است، منظور قرآن از آن شخص كيست؟

آيت الله خوئى: از نظر اهل سنت مقصود پيامبر است، ولى از نظر شيعه، مقصود مردى از بنى اميه است.

------------------------------

صراط النجاه، ص 462، سوال 1296.

 

18 - نظر شما درباره آيه ((واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم...)) چيست؟ آيا آيه را بايد به ظاهرش معنا كرد و يا اينكه براى آن باطنى فرض كنيم، زيرا بعضى از مفسرين گفته‌اند بعيد است خداوند فرزندان آدم را از پشت او خلق كرده باشد. لذا براى آيه معنايى غير از معناى ظاهر فرض كرده‌اند، لطفا بفرماييد منظور خداوند از اين آيه چيست؟

آيت الله خوئى: در دلالت آيه بر معناى ظاهر هيچ اشكالى نيست و استبعادى ندارد، زيرا خداوند قادر است هر عملى را انجام دهد.

------------------------------

صراط النجاه، ص 263، سوال 1299.

 

19 - چه مى‌فرماييد در رابطه با آيه ((فنسي و لم نجد له عزما)) كه مى‌فرمايد: حضرت آدم فراموش كرد، در حالى كه ما معتقديم معصومين عليهم السلام نسيان و فراموشى در آنان راه ندارد؟

آيت الله خوئى: مقصود از نسيان، ترك امر خداوند است به خيال اينكه لازم بوده عمل نمايد. بخصوص بعد از آنكه شيطان براى آدم و حواء قسم ياد كرد كه من شما را نصيحت مى‌كنم، چنانچه خداوند در قرآن بيان نموده است.

------------------------------

صراط النجاه، ص 463، سوال 1301.

 

20 - آيا ترتيب سوره‌هاى قرآن و آيات سوره‌ها به همين صورت كه الان در قرآن وجود دارد، در زمان پيامبر (ص) نيز همينطور بوده و يا اينكه بعد از پيامبر (ص) به اين صورت ترتيب يافته است؟

آيت الله خوئى: بله ترتيب آيات به همين صورت بوده است، ولى ترتيب سوره‌ها اين چنين نبوده و بعد از زمان پيامبر (ص) به اين صورت ترتيب يافته است.

------------------------------

صراط النجاه، ص 469، سوال 1321.

 

21 - آيا تفسير قرآن به قرآن و فهميدن معناى بعضى از آيات قرآن، بوسيله بعضى ديگر صحيح است يا خير؟

آيت الله خوئى: بهترين تفسير، تفسير قرآن به قرآن است، زيرا به خوبى مى‌شود معناى بعضى از آيات را بوسيله آيات ديگر فهميد. والله العالم.

------------------------------

صراط النجاه، ص 469، سوال 1322.

 

22 - اينكه نقل شده است مرحوم آيت الله العظمى خويى فرموده‌اند، كسانى كه حافظ قرآن مى‌باشند، واجب است آنرا حفظ كرده و فراموش ننمايند. لطفا بفرماييد آيا چنين نقلى صحت دارد و آيا نظر شما نيز موافق است يا خير؟

آيت الله تبريزى: بله، احتياطا لازم است آنچه از قرآن حفظ كرده است، بوسيله تكرار و مانند آن محافظت نمايد تا فراموش نكند. والله العالم.

------------------------------

صراط النجاه، ص 557، سوال 1551. قابل توجه است كه اين سوال را از محضر حضرت آيت الله العظمى تبريزى نموده‌اند.

 

23 - اگر كسى مقدارى از آيات قرآن را كه حفظ كرده بود فراموش كند (در فراموشى چه مقصر باشد يا نه) آيا واجب است دوباره آنرا حفظ كند؟

آيت الله خوئى: حفظ كردن دوباره واجب نيست، اگر چه احتياط وجوب حفظ است. والله العالم.

------------------------------

صراط النجاه، ص 557، سوال 1552. اين سوال از محضر حضرت آيت الله العظمى تبريزى مى‌باشد.

 

احكام قرآنى بانوان در استفتائات از حضرت آيت الله العظمى خوئى (قدس سره)

1- سؤال: آيا از آيه ((الرجال قوامون على النساء)) حكم شرعى تكليفى غير از حرمت خروج از خانه بدون اجازه شوهر استفاده مى‌شود يا نه؟

آيت الله خوئى: اين آيه در مقام بيان حرمت خروج زن بدون اجازه شوهر نيست، بله حرمت خروج و غير آن از حقوقى است كه شوهر بر زن دارد و آن از دلايلى ديگر فهميده مى‌شود و اين آيه در مقام بيان تقدم و برترى اجتماعى مرد بر زن است.

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن