جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی احکام قرآنی احكام قرآنى امام خمينى (قدس سره)

احكام قرآنى امام خمينى (قدس سره)

استفتائات قرآنى از امام خمينى (قدس سره)

1- سوال: در روزهاى جمعه و در صف جماعت ديده مى‌شود كه بعضى از برادرها روزنامه مى‌آورند و روى آن مى‌نشينند و نماز مى‌خوانند و مسلما در روزنامه آيات قرآن يا اسم خدا يا كلمه ((الله)) يا اسم ائمه (ع) مى‌باشد، آيا نماز صحيح است يا خير؟

امام خمينى: تا يقين به هتك و بى احترامى نداشته باشند نمازشان اشكال ندارد و بر ديگران لازم نيست به آنها بگويند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 271، مساله 454.

2 - سوال: آيا انداختن آيات قرآن و اسماء خداوند تبارك و تعالى، بعد از تغيير شكل مثل پاره كردن و يا قطعه قطعه كردن آن به صورتى كه موقع خواندن معناى آن مشخص نباشد جايز است يا خير؟

امام خمينى: اگر بعد از تغيير شكل، آيات قرآن بر آن صدق نكند، اشكال ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 305.

 

3 - سوال: آيا انداختن اسماء جلاله خداوند در زباله دان، بدون قصد اهانت جايز است يا نه، در صورتى كه انداخته باشند حكمش چيست؟

امام خمينى: انداختن آن جايز نيست و بايد آنرا از محل هتك و اهانت خارج كنند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 306.

 

4 - سوال: انداختن روزنامه و مجلات در ميان زباله با علم به اينكه در ميان آن، اسماء جلاله و آيات قرآن نوشته شده است، چه حكمى دارد؟

امام خمينى: حكم همان است كه در مساله قبلى گفته شد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 307.

 

5 - سوال: از آنجايى كه در حال حاضر بيشتر روزنامه‌ها و مجلات كشور، مشتمل بر آيات قرآن است و معمولا افراد پس از مطالعه، آنها را به جاهاى هتك آميزى مى‌اندازند لذا تقاضا مى‌كنيم دستور فرماييد كه اين نشريات از چاپ آيات قرآن و كلماتى كه احترام آنها لازم است خوددارى كنند و اگر بهتر است در هنگام ضرورت سعى كنند آيات قرآن را نقل به معنا كنند و نه اينكه عينا چاپ نمايند؟

امام خمينى: چاپ و نشر ممنوع نيست، ولى از انداختن در جاهايى كه موجب هتك مى‌شود، بايد خوددارى كنند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 308.

 

6 - سوال: در روزنامه‌ها آيات زيادى از قرآن مجيد و اسماء الله و اسماء انبياء (ص) به چشم مى‌خورد كه بسيارى از مردم بطور اجتناب ناپذير سر و كار با آن دارند و اجناسى در آن مى‌پيچند و زير دست و پا در محلهاى نجس و كثيف كه توهين است مى‌اندازند و با عدم طهارت آنها را دست مى‌زنند، آيا وظيفه هست به متصديان تذكر بدهيم كه فكرى براى اين بكنند؟

امام خمينى: چنين تكليفى نيست ولى اگر در موردى توهين و بى احترامى مى‌شود بايد رفع توهين شود.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 309.

 

7 - سوال: اينجانب يكى از ايرانيان خارج از كشور هستم كه هر چند وقت يكبار روزنامه‌هاى ايرانى برايم فرستاده مى‌شود و مقدار زيادى از آنها را جمع كرده‌ام، چون آيات قرآن در آنهاست نمى‌دانم آنها را چه كنم آيا مى‌توانم آنها را به دور بريزم و يا اينكه در دريا بيندازم؟

امام خمينى: اگر در آنها آيات قرآن و اسماء محترمه باشد بايد طورى آنها را از بين برد كه در صورت لزوم هتك نباشد مثل به دريا ريختن.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 310.

 

8 - سوال: در حال حاضر نام خداوند متعال و پيامبر (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام و آرم جمهورى اسلامى در روزنامه‌ها و مجلات و كاغذهاى ادارى و... مشهود است و معمولا رعايت در حفظ احترام آن نمى‌گردد. حكم چيست؟

امام خمينى: از انداختن آنها در مواضع هتك آميز اجتناب شود.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 311.

 

9 - سوال: در بعضى از شهرستانها كوپنهاى باطل شده خواربار كه بيشترشان آرم جمهورى اسلامى و يا آيه قرآن بر روى آنها مى‌باشد، سوزانده مى‌شود آيا اين كار شرعا جايز است يا نه؟

امام خمينى: بنابر احتياط از سوزاندن اجتناب نمايند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 312.

 

10 - سوال: خواندن بعضى از آيه بعد از تكبيرة الاحرام و قبل از سوره حمد چه صورتى دارد؟

امام خمينى: قرائت قرآن به قصد قرآنيت نه ورود، مانع ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 102.

 

11 - سوال: در نمازها واجب است كه در ركعت اول يا دوم يكى از سوره‌هاى قرآن كريم را بخوانيم، آيا هر سوره به جز 4 سوره كه سجده واجب دارد مى‌توانيم بخوانيم يا خير؟ حتى بقره؟

امام خمينى: اختيار داريد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 108.

 

12 - سوال: آيا در نوافل هم بعد از حمد در صورتى كه بخواهد سوره‌اى بخواند، بايد آن سوره را كامل بخواند يا مى‌شود به چند آيه از يك سوره اكتفا كرد؟

امام خمينى: لازم نيست يك سوره كامله بخواند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 157، مساله 107.

 

13 - سوال: آيا ادا كردن كلمات در نماز از مخرج واقعيشان واجب است؟

امام خمينى: بايد كلمات طورى ادا شود كه عرف عرب آن را صحيح بداند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 158، مساله 113.

 

14 - سوال: اگر كسى در مورد قرائت صحيح در نماز اطلاعى نداشته و كسى براى او نگفته است و تا كنون نماز را از نظر قرائت صحيح حروف، غلط خوانده بايد نمازهاى قبلى را قضا نمايد؟ و آيا اين حكم در مورد عامه مردم كه تا كنون نماز را غلط خوانده‌اند نيز صادق است؟

امام خمينى: اگر در وقت خواندن، آنها را صحيح مى‌دانسته نمازش صحيح است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 158، مساله 114.

 

15 - سوال: تكليف كسى كه تا به حال نمازش از نظر اداى مخارج صحيح حروف، اشكال داشته چيست؟ با توجه به اين كه در بعضى از رساله‌ها حكم به اعاده و يا قضا شده است؟

امام خمينى: اگر موقع خواندن نماز، قرائت خود را صحيح مى‌دانسته و بعدا معلوم شده اشتباه بوده، نماز صحيح است و اعاده و قضا ندارد، اگر چه احوط استحبابى اعاده است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 159، مساله 115.

 

16 - سوال: شخصى حمد و سوره و اذكار نماز را بلد بوده ولى مدتى نمازش را بدون رعايت مخارج حروف مى‌خوانده و تذكر ديگران نيز در او تاثيرى نداشته و حتى او را در مورد غلط بودن نمازش به شك نينداخته، ولى حالا كه متوجه شده، اين مساله برايش پيش آمده كه آيا قضاى نمازهايى كه تا به حال خواند بر او واجب است يا نه؟

امام خمينى: در صورتى كه از جهت غفلت و عدم التفات اشتباهى در قرائت و يا ذكر شده قضا واجب نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 159، مساله 116.

 

17 - سوال: با توجه به اين كه براى تلفظ حروف ((ض)) در تجويد چند قول است، بفرماييد شما به كدام قول عمل مى‌كنيد؟ يك قول مى‌گويد: كه برخورد نوك زبان به دندان آسيا و يك قول مى‌گويد: كه بر خورد كناره بن زبان با دندان آسيا؟

امام خمينى: شناختن مخارج رحروف طبق قول علماى تجويد واجب نيست بايد تلفظ هر حرف به نحوى باشد كه در عرف صدق كند آن حرف ادا شد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 160، مساله 119.

 

18 - سوال: آيا خواندن تشهد يا قرآن در هنگام نيم خيز در نماز جماعت واجب است يا خير؟

امام خمينى: واجب نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 506.

 

19 - سوال: اگر كسى در ماه مبارك رمضان آيه قرآن و يا حديث را كه مى‌خواهد از قول امام معصوم نقل كند، غلط بخواند و قصدش اين بوده صحيح بخواند ليكن در ضمن كه مى‌خواند متوجه مى‌شود دارد غلط مى‌خواند، آيا وقتى كه فهميد غلط مى‌خواند اگر ادامه بدهد روزه‌اش باطل مى‌شود يا نه؟ و در صورتى كه متوجه روزه‌اش نباشد حكم روزه‌اش چيست؟

امام خمينى: اگر غلط خواندن موجب تغيير معنى شود و آن معنى غلط را بخواهد نسبت به خدا و رسول دهد حرام است و موجب بطلان روزه مى‌شود.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 309، مساله 18.

 

20 - سوال: اگر كسى به خاطر انجام كار خيرى مثل تلاوت قرآن وضو بگيرد ولى بعد از آن از انجام آن منصرف شود آيا وضوى او باطل است يا نه؟

امام خمينى: وضو بعد از آنكه صحيحا واقع شد، باطل نمى‌شود.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 73.

 

21 - سوال: نوشتن ((نام خدا)) به آن صورت كه نوشته شده، توضيح دهيد كه آيا مس كردن آن حرام است يا نه؟

الف: الله

ب: خدا

پ: بسمه تعالى

ت: الله بدون حركت

ث: نام خدا را درميان شعرى بنويسند و حروف آن جدا باشد.

ج: پاك كردن و سوزاندن يا با جوهر از بين بردن.

چ: ا...

ح: اگر قسمتى از آن مس شود چطور؟ نام امامان را كه روى اشخاص است، نوشتن و دور انداختن چطور؟ آيه قرآن بدون حركت، مس كردن بدون وضو چگونه است؟

امام خمينى: مس كتابت قرآن و اسماء بارى تعالى يا جزيى از آنها به هر لغت و كيفيت كه باشد بدون طهارت جايز نيست و از بين بردن آنها به نحوى كه موجب هتك نشود اشكال ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 47، مساله 79.

 

22 - سوال: آيا مس كردن نقش آرم جمهورى اسلامى ايران كه روى نامه‌ها و بليطهاى اتوبوس و... مى‌باشد حرام است؟

امام خمينى: بدون طهارت، جايز نيست على الاحوط.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 80.

 

23 - سوال: افرادى كه اسمشان: عبدالله، حبيب الله و... است اگر بدون وضو آن را بنويسند و يا مس كنند چه حكمى دارد؟

امام خمينى: مس اسم الله بدون طهارت جايز نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 82.

 

24 - سوال: آيا مس و به دست كردن انگشترى كه بر روى آن نوشته شده است (الله بصير بالعباد) و يا قرآن مجيد در جيب بدون وضو براى ياد خدا درست است يا نه؟

امام خمينى: مانعى ندارد ولى بدون وضو مس نكند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 83.

 

25 - سوال: آيا مس كردن كلماتى از قرآن مانند ابليس، شيطان، كفار، ابولهب، و... در صورتى كه شخص وضو نداشته باشد حرام است؟

امام خمينى: جايز نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 84.

 

26 - سوال: اگر كسى جنب باشد و سوره‌هايى كه خواندنش براى او حرام است به فكرش خطور كند و هر چه سعى كند از فكرش نرود آيا گناهى كرده است؟

امام خمينى: مجرد خطور در ذهن حرام نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 110.

 

27 - سوال: آيا بچه نابالغى كه مس ميت كرده مى‌تواند با وضوى تنها مس خط قرآن يا اسم خداوند نمايد؟

امام خمينى: بچه نابالغ تكليف ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 118.

 

28 - سوال: كسى كه آب نداشته يا آب براى او ضرر داشته و تيمم بدل از غسل جنابت كرد، آيا مى‌تواند نماز را با جماعت بخوانند و مى‌تواند به مسجد برود؟ و حكم او در خواندن قرآن چيست؟

امام خمينى: مانعى ندارد و حكم كسى را دارد كه غسل كرده است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 251.

 

29 - سوال: بعد از غسل جنابت وضو براى نماز لازم نيست، آيا با اين غسل مى‌توان نافله نماز را هم خواند يا قرآن را مس نمود؟

امام خمينى: مى‌توان نماز نافله و ساير كارهاى مشروط به طهارت را انجام دهد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 64، مساله 145.

 

30 - سوال: اينجانب مى‌توانم عربى بخوانم ولى معنى آن را درك نمى‌كنم ولى انگليسى را به خوبى متوجه مى‌شوم بر اساس حديث نبوى كه هر كس يك آيه از قرآن در ماه مبارك رمضان بخواند مانند مطالعه تمامى قرآن است. آيا اگر به انگليسى هم خوانده شود. همين طور است؟ اگر كسى قرآن به عربى بخواند و معنى آن را نفهمد باز هم ثواب خواهد داشت؟

امام خمينى: ثواب قرآن منوط به درك معانى آن نيست اگر چه خوب است سعى شود تا معنى آن را درك نمايد تا از ارشاد و علوم آن بهره مند گردد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 103.

 

31 - سوال: آيا مى‌توان اعمال شب قدر را به زبان غير عربى انجام داد؟

امام خمينى: مانعى ندارد ولى قرائت سوره و آيات قرآن و ادعيه ماثوره به نيت تحصيل ثواب مخصوص، منوط به قرائت متن عربى است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 337، مساله 104.

 

32 - سوال: آيا به كسى كه قرائت نماز او صحيح نيست ولى در مقام اصلاح است مى‌شود نيابت حج واگذار كرد؟

امام خمينى: اگر در وقت عمل قرائت خود را درست كند و صحيح بخواند مانع ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 448، مساله 38.

 

33 - سوال: خواندن آيات قرآن به صورت سرود آهنگ دار جايز است يا نه؟

امام خمينى: اگر مطرب باشد جايز نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 14، مساله 32.

 

34 - سوال: آخر بعضى از كلمات مكسور است آيا مى‌توانيم در نماز آنها را به صورتى اشباع كنيم كه صداى ياء توليد شود؟ مثلا ((مغضوب)) را ((مغضوبى)) بخوانيم؟

امام خمينى: بايد به كسره خوانده شود و اگر كمى اشباع شود بدون تبديل به ياء مانع ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 159، مساله 117.

 

35 - سوال: در بعضى از كلمات نماز مانند: ((عليهم))، ((غير)) و ((ليله))، حرف ما قبل ياء را به صورت مكسوره مى‌خوانند مانند: ((عليهم)) و ((غير)) در صورتى كه در زبان عرب، ياء ما قبل مكسور را به صورت اشباع بايد خواند و اين چنين تلفظى از نظر لغت صحيح نيست، به هر حال منتظر نظر شريف حضرت عالى هستيم.

امام خمينى: بايد به فتحه خوانده شود و چنانچه به نحوى بخواند كه نزد عرف عرب صحيح باشد اشكال ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 160، مساله 118.

 

36 - سوال: مى‌خواستم بدانم اصلا استخاره با تسبيح يا قرآن يا استخاره ذات الرقاع از نظر اسلام در مسايل مهم زندگى مثل ازدواج و تصميم گيريهاى مهم صحيح است يا نه؟

امام خمينى: مشورت با خداوند متعال و استخاره از طريق ماثوره براى رفع تحيرات اشكال ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 2، ص 28، مساله 73.

 

37 - سوال: آيا استخاره درست است؟ و وقتى كه يك عمل خيرى پيش آمد و استخاره كرديم و بد آمد، استخاره ملاك عمل است و بايد به آن اعتقاد داشت؟ و آيا واقعا استخاره درست مى‌گويد؟

امام خمينى: ((استخاره)) از اصول اعتقادى نيست كه اعتقاد به آن لازم باشد و در مورد تحير به قصد رجاء مانع ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 2، ص 28، مساله 74.

 

38 - سوال: آيا در همه موارد مى‌توان با قرآن استخاره كرد يا موارد خاص دارد، فى المثال در مورد طلاق گرفتن يا نگرفتن مى‌شود استخاره كرد يا نه؟ و ديگر اينكه اگر شخصى استخاره كند و به آن عمل نكند چگونه است؟

امام خمينى: استخاره الزام نمى‌آورد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 2، ص 29، مساله 76.

 

39 - سوال: عده‌اى با خواندن زيارت و دعا و شركت در مجالس عزادارى مخالفت مى‌كنند و مى‌گويند قرآن خواندن در صورت نفهميدن معانى آيات، فايده‌اى ندارد و يا خواندن قرآن در مجالس ترحيم نيز مخالفت مى‌نمايند. نظر امام چيست؟

امام خمينى: خواندن زيارت و ادعيه ماثوره و عزادارى براى سيد مظلومان و صلوات بر پيغمبر و آل او از افضل قربات و آدم ساز است. و قرائت قرآن از مستحبات و اهدا ثواب آن به اموات موجب مثوبت است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 2، ص 30، مساله 78.

 

40 - سوال: تبديل قرآن و كتب وقف شده در مساجد به احسن چه صورت دارد؟

امام خمينى: تا موقعى كه قابل استفاده است فروش و تبديل آن جايز نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 2، ص 370، مساله 88.

 

41 - سوال: احتراما معروض مى‌دارد: بعضى از اشخاص خير، قرآن كريم را به صورت جزوه به مساجد براى قرائت اهداء مى‌كنند و در جلد جزوه‌ها، وقفنامه يا عكس واقف را مى‌چسبانند. بعضى از اشخاص، اين وقفنامه يا عكس اشخاص را پاره مى‌كنند و بيرون مى‌ريزند، در شرع مقدس اسلام اين كار چه حكم دارد؟

امام خمينى: اهداى جزوه‌ها مانعى ندارد و كسى حق ندارد وقفنامه را پاره كند و بيرون بريزد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 2، ص 383، مساله 119.

 

42 - سوال: لطفا بفرمائيد:

1 - كسى كه نذر كرده است چند عمل را با هم انجام بدهد. مثلا سه روز هم وضو بگيرد و هم با وضو باشد و مثلا سه جزء قرآن بخواند و به فقير هم اطعام كند، حال اگر يكى از اينها را انجام ندهد مثلا قرآن را نخواند در حالى كه مى‌توانسته بخواند چه كار بايد بكند؟ آيا بايد نذر خود را بهم بزند و كفاره بدهد؟ كفاره‌اش چقدر است؟

2 - كسى كه موقع نذر كردن و خواندن صيغه به تمام جوانب مساله توجه نداشته، مثلا توجه نداشته كه وضو هميشگى در طول اين مدت امكان ندارد و مواردى برايش پيش بيايد كه طبق نذر عمل نكند تكليف چيست؟

امام خمينى: 1 - حنث نذر شده و كفاره مخالفت نذر داد كه در رساله ذكر شده است. 2 - اگر نذرى كه كرده امكان عمل به طبق آن نبوده نذر صحيح نبوده است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 2، ص 478، مساله 57.

 

43 - سوال: حمد و سوره و آيه‌اى كه در نماز خوانده مى‌شود آيا به قصد انشاء بايد خوانده شود يا به قصد حكايت؟

امام خمينى: بايد به قصد حمد و سوره قرآن بخواند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 156، مساله 103.

 

44 - سوال: حكم نمازگزار نسبت به قرائت چيست؟ آيا در هنگام قرائت بايد قصد كند كه مخاطب قرار دادن خداوند در مثل ((اياك نعبد و اياك نستعين...)) يا فقط به قصد قرآن بخواند؟ و خواندن به قصد دعا جايز نيست؟

امام خمينى: بايد به قصد قرائت واجبه در نماز بخواند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 157، مساله 104.

 

45 - سوال: در نماز واجب براى توجه بيشتر يا جبران عدم توجه، مى‌توان سوره مباركه ((حمد)) را دوباره قرائت كرد؟

امام خمينى: به قصد قرائت قرآن، نه به قصدجزء، مانع ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 157، مساله 106.

 

46 - سوال: اگر كسى قرائت نماز را به خوبى نمى‌داند مثلاً ((ح)) را ((ه)) بخواند يا به عكس يا ... آيا واجب است در نماز جماعت شركت كند؟

امام خمينى: شركت در نماز جماعت واجب نيست، بايد سعى كند قرائت را به نحو صحيح ياد بگيرد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 161، مساله 123.

 

47 - سوال: اگر شخصى در نماز ظهر سهوا حمد و سوره را بلند بخواند يا در نماز مغرب سهوا حمد و سوره را آهسته بخواند نمازش باطل است يا صحيح؟

امام خمينى: در فرض مرقوم نماز صحيح است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 157، مساله 109.

 

 

احكام قرآنى بانوان در استفتائات از حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سره)

1 - آيا خواندن آياتى از چهار سوره قرآن كه سجده دارد در هنگام حيض كفاره دارد يا نه؟ و اگر سهوا انجام شده باشد بايد چه كند؟

امام خمينى: كفاره ندارد.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 170.

 

2 - خواندن بيش از هفت آيه از قرآن كريم براى زن حايض مكروه است. با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضان خواندن قرآن فضيلت بسيار دارد. آيا حايض بود مانع از خواندن قرآن است؟

امام خمينى: در غير چهار سوره عزائم مانع نيست.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 171.

 

3 - آيا خانم هاى نابينا به هنگام عادت ماهانه مى‌توانند قرآن را بخوانند با توجه به اين كه قرآن براى آنها بصورت برجسته نوشته شده و بايستى آن را در خواندن لمس كنند؟

امام خمينى: نبايد لمس كنند.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 172.

 

4 - آيا زن حايض مى‌تواند هفت آيه از غير سوره‌هاى سجده دار را بخواند و تكرار كند؟

امام خمينى: غير از سوره‌هاى سجده، از باقى سوره‌هاى قرآن اشكال ندارد. اگر چه بيش از هفت آيه خواندن براى حايض مكروه است.

------------------------------

استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، مساله 173.

 

5 - اگر گردنبندى منقش به آرم جمهورى اسلامى باشد، در اين صورت مى‌توان از آن استفاده نموده و به گردن آويخت و به آن دست زد؟

امام خمينى: استفاده از آن مانع ندارد ولى بنابر احتياط، بدون طهارت آن را مس نكنند.

------------------------------

استفتائات ج 1، ص 47، مسئله 81.

 

6 - هنگامى كه در مراسم صبحگاهى مدرسه يكى از خواهران، قرآن را با صوت تلاوت مى‌كند، دبيران مرد صداى وى را مى‌شنوند، آيا بطور كلى تلاوت قرآن در صورت شنيدن نامحرم توسط خواهران گناه است؟

امام خمينى: اشكال ندارد مگر آنكه موجب تحريك و مفسده باشد.

------------------------------

كتاب احكام بانوان، ص 24.

 

7 - قضاى نماز آيات بر زن حائض در چه زمانى واجب است و تفصيلى كه حضرت امام در مسئله (6) بحث نماز آيات در تحرير الوسيله فرموده‌اند كدام است؟

امام خمينى: منظور معظم له از تفصيل در غير مستوعب، ظاهرا اين است كه اگر بمقدار درك نماز پاك بوده با اين كه بعد از پاك شدن مى‌توانسته يك ركعت آن را درك نمايد واجب مى‌باشد و الا واجب نيست.

------------------------------

كتاب احكام بانوان، ص 75.

 

8 - زنانى كه عادت ماهانه خود را مى‌گذرانند و از خواندن نماز معذورند، آيا مى‌توانند در نماز جماعت، در غير مسجد شركت كنند؟

امام خمينى: مى‌توانند در اجتماع براى نماز شركت كنند و بظاهر متابعت نمايند، ولى نبايد نماز بگذارند.

------------------------------

كتاب احكام بانوان، ص 76.

 

9 - آيا زن حائض مى‌تواند در كلاس درس شركت كند و آيات و روايات را يادداشت نمايد؟

امام خمينى: اگر كلاس در مسجد نباشد اشكال ندارد و نوشتن نام خداوند متعال و آيات قرآن اگر بدنش به آنها مس نشود، اشكال ندارد.

------------------------------

كتاب احكام بانوان، ص 80.

 

10 - آيا زن حائض مى‌تواند به مزار شهداء برود و فاتحه بخواند؟

امام خمينى: رفتن به قبرستان و مزار شهداء و فاتحه خواندن براى زن حائض اشكال ندارد. فقط آن مقدار كه دستور داده‌اند اين است كه زن حائض و شخص جنب مكروه است، در بالين شخص محتضر، يعنى كسى كه در حال جان دادن است حاضر شوند، ولى در باقى جاها مانند هنگام غسل دادن و كفن كردن و دفن ميت اشكالى ندارد.

------------------------------

كتاب احكام بانوان، ص 80.

 

11 - آيا زن حائض و يا جنب مى‌تواند دعاى كميل و يا دعاى توسل بخواند؟

امام خمينى: زن حائض و شخص جنب مى‌تواند دعاى كميل و توسل بخواند، ولى در دعاى كميل چون جمله ((افمن كان مومنا كمن كان فاسقا لايستوون)) از سوره‌اى است كه سجده واجب دارد، همين جمله را نمى‌تواند بر زبان آورد و خواندن باقى دعاى كميل اشكالى ندارد و بايستى بدنش هنگام خواندن دعاى كميل و توسل به اسم خداوند متعال يا پيامبران نرسد.

------------------------------

كتاب احكام بانوان، ص 81.

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن