جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی دعاهای قرآنی

دعاى حضرت ايّوب (ع)

ايوب يكى از پيامبران الهى است كه به خاطر صبرش زبان‌زد همگان است. خداوند به ايوب نعمت بسيار داده و او هم به طاعت الهى كمر بسته و شكرگزار نعمت‌هاى الهى بود. شيطان به بندگى ايوب حسد برد و گفت: خداوندا، اگر ايوب فرمان‌بر است به خاطر نعمت‌هايى است كه به او داده‌اى، و‌گرنه فرمان نمى‌برد.

سرانجام، زمينه و زمان آزمايش ايوب فرا رسيد و گرفتار امتحان الهى شد.

ادامه مطلب...

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن