جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی زندگی نامه قاریان استاد ابوالعينين شعيشع

استاد ابوالعينين شعيشع

مراحل اوليه قرائت را دوران كودكي زير نظر خانواده خود فراگرفت و سپس به همراه ديگر اساتيد فن قرائت به تكميل اين علم پرداخت.
وي در 17 سالگي براي اولين بار در راديوي مصر به تلاوت قرآن پرداخت و اينموفقيت خود را مرهون مساعدتهاى مرحوم استاد شيخ عبدالهه عقيق شاعر و مؤلفداستان پيامبر بزرگ اسلام (ص) مي داند. از اين به بعد تلاوتهاي استادشعيشع پيوسته از همه راديوهاى كشورهاى عربي و اسلامى پخش مي شد
و آوازه اين قاري بزرگ به گوش تمام مسلمانان جهان رسيده بود.
استاد شعيشع از اساتيد بزرگ و مشهور قرائت قرآن است وي در تلاوت قرآنداراي صوتي گرم و لحني گيراست كه مستمع را مجذوب و شيفته صوت خويش مي كند.
اين قاري مشهور داراي قرائتي وزين و متين است.دقت در اداء كلمات و رساييبيان و تلفظ قوي از ويژگيهاي قرائت استاد است كه كم نظير و مختص ايشاناست.
سبك دلنشين قرائت و صداي زيباي استاد در هنگام قرائت موجب نخستين همگان شده است و شنوندگان را به حيرت مي اندازد.

استاد ابوالعينين شعيشع تنها عصر خويش به شمار مي رود كه به روش استادمرحوم محمد رفعت به تلاوت مي پردازد ، بدين سبب وي از مشاهير عصر خود بهشمار مي رود و همواره مشتاقان قرآن كريم از تلاوتهاي تاثير گذار ايشان درجهان فيض مي برند.
استاد شعيشع در شيوه قرائت تسلط فوق العاده اي دارد و در انواع سبكهايدهگانه و هفتگانه قرائت داراي مهرت و چيرگي خاصي است و اغلب قرائت خود رابه طريق روايت خصص از عاصم طبق رسم الخط قرآن كريم تلاوت مي كند. ابوالعينين شعيشع در خانداني قرآني پرورش يافته است و قاري مشهور مرحوماستاد عبدالفتاح شعشاعي عمومي ايشان و مرحوم استاد عبدالباسط محمدعبدالصمد خاهرزاده اين استاد هستند.
استاد به بسياري از كشورهاي جهان مسافرت كرده است و در آن جا به تلاوتقرآن پرداخته است كه از آن جمله مي توان به كشورهاي فرانسه ، تركيه،انگليس، يوگسلاوي سابق ،سومالي، اردن، سوريه ، فلسطين ، ابنان ،ايران وكويت اشاره كرد.
استاد شعيشع در سال 1357 شمسي مسافرتي به ايران داشته است و در شهرهاينظير تهران ،مشهد، اصفهان و شيراز به تلاوت قرآن مبادرت نمود و بعد ازانقلاب هم به عنوان داور در مسابقات بين المللي قرآن كريم به ايران سفرنموده است.
استاد معتقد است ايران و مصر در دو موضوع با هم رقابت مي كنند.اول عشق بهاهل بيت (ع) و دوم تلاوت و اين نهضت بزرگ قرآني كه در ايران به وجود آمده،مرهون انقلاب اسلامي است و من اين شور و اشتياق را پيش از انقلاب نديدم واز اين به خاطر رهبران بزرگ ايران است كه پرچم قرآني را برافراشته اند.

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن