جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی زندگی نامه قاریان استاد محمد صديق منشاوي

استاد محمد صديق منشاوي

تولد

شهر منشات مصر.1299 ه. ش

پدر استاد محمد منشاوي از قاريان مشهور عصر خود بهشمار مي آمد و به تشويق و تعليم او كه در واقع اولين آموزگار استاد بود بهآموزش معارف و علوم قرآني و تعليم قرائات پرداخت .استاد منشاوي در سالهاياوليه تولد خويش با استعدادهاي فوق العاده اي كه از خود نشان داد به سرعتبه حفظ سوره هاي كامل قرآن كريم همت گماشت و از نه سالگي در ماه مباركرمضان شبها مجلس قرائت قرآن برگزار مي كرد و اين كار را تا سن جواني ادامهداد و طنين صدايش به خاطر اين پشتكار و تمرينهاي سخت ،رسا و پخته شد و بهصورت قاري صاحب سبك و برتر در شهر و ديارش به شهرت رسيد و پس از چندين بارحضور در راديوي كشور مصر و پخش تلاوتهايش به سرعت مراحل ترقي و پيشرفت راطي كرد

.
استاد محمد صديق منشاوي قاري بزرگي است كه در ميان متاخرين بي نظير ودر ميان پيشينيان كم نظير بوده است و از مفاخر قاريان و صاحب سبك و متبحردر الحان گوناگون قرائت قرآن به شمار مي رود و سبك و تلاوت و صوت زيبا ولحني گرم ،تلفظ صحيح و بيان قوي كلمات از ويژگيهاي قرائت استاد منشاوياست.
مرحوم استاد منشاوي متبحر بالايي در قرائات هفتگانه و دهگانه دارد وبه همين علت در سراسر جهان اسلام مشهور است و از استادان مبرز فن تلاوت بهشمار مي رود.
از اين استاد مجموعه هاي قرائت تحقيق، و ترتيل به جا مانده است وهنر تلاوتش را در اين دو زمينه به اثبات رسانده است.
استاد به واسطه زندگي كوتاهش به كشورهاي محدودي سفر كرده است كه بيشتربه كشورهاي حاشيه خليج فارس و سوريه و كويت بوده است و در مساجد مختلف اينكشورها به تلاوت قرآن كريم پرداخته است.
در سال 1348 هجري خورشيدي دست تقدير گلي ديگر از گلستان معطر قرآن راگلچين كرد و استاد محمد صديق منشاوي در سن 49 سالگي در شهر قاهره جان بهجان آفرين تسليم كرد و از طريق او گرد غم و اندوه بر رخسار عاشقان كلامدوست نشست هرچند كه آواي ملكوتي او پس از سالها زينت بخش محافل و مجالسقرآني و راهنماي استعدادهاي نهفته در اين مسير است.
روحش شاد و قرين رحمت الهي باد.

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن