جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی زندگی نامه قاریان استاد مصطفي اسماعيل

استاد مصطفي اسماعيل

استاد مصطفي اسماعيل معروف به اكبر قراء از مشاهيرو نوابغ علم قرآن درجهان اسلام در ناحيه طنطا از كشور مصر متولد شد و تحت آموزش اوليه استادسيد البداوي قرائت قرآن را فرا گرفت. سپس در همان زادگاه خود در مؤسسهالاحمدي به همراه شيخ خليل الحصري در محضر شيخ ابراهيم سلام كه از استادانبرجسته آن زمان بود به تحصيل علوم عالي قرآن پرداخت.

در سفري كه به شهر قاهره داشت در ملاقات با شيخ محمد رفعت به قرائت قرآنپرداخت و مورد توجه استاد قرارگرفت و امام القراء شيخ محمد و رفعت دستانشرا به گرمي فشرد و آينده اي درخشان را به او نويد داد.او يك نابينا بود وبا چشم بصيرت مصطفي اسماعيل رابه خوبي شناخت و زيبايي كار اورا در اعماقوجود خويش احساس كرد

مصطفي اسماعيل يكي از اساتيد مسلم علم قرائت قرآن است.استادي مه به سببآشنايي با نغمات و مقامات موسيقي و علم تجويد ،بهترين و بالاترين قرائتهارا آفريده است.


شيوه اي كه استاد مصطفي اسماعيل در علم قرائت افتخار ابتكار آن را داراست،شاهكاري برجسته است كه در آن قاري قرآن همزمان با تلاوت و بيان علم تجويدقادر است مفاهيم آيات الهي را به شنوندگان انتقال دهد و تجسم عيني مفاهيمثروت قرآني را ايجاد كند و اينگونه است كه جوهر و بطن قرآن كريم در لحنزيباي قاري گرانقدر و ارجمندي چون استاد مصطفي اسماعيل مي درخشد.

شيخ مصطفي اسماعيل به كشورهاي زيادي مسافرت كرده است و معتقد است قاريقرآن در قلوب مسلمانان جهان جايگاه ويژه اي دارد و مردم از او استقبالشايسته اي به عمل مي آورند.

استاد كلام آسماني را با الحاني بسيار لطيف و دلنشين و منطبق با مفاهيمآيات الهي تلاوت مي كرد به طوري كه تا اعماق جان انسان رسوخ مي كند وشنونده را به انديشيدن در آيات قرآن و پند و عبرتگرفتن از كلام پروردگارمتعال ترغيب مي نمايد.

اين استاد علاوه بر تلاوتهاي مجلسي ، يك دوره كامل قرآن را به شيوه تحقيقو ترتيل قرائت كرده است كه در بيشتر كشورها شيفتگان قرآن به تلاوتهايدلنشين او گوش جان فرا مي دهند و از آن بهره مند مي شوند و قاريان بسياريبا استماع تلاوتهايش در اين راه به مراتب اعلاي قرائت نايل شده اند.

سرانجام شيخ مصطفي اسماعيل پس از عمري پربار در سال 1359 هجري خورشيدي درشهر قاهره به رحمت ايزدي پيوست و بدين سان جهان اسلام در غم از دست دادننابغه اي كه به عظمتش معترف بودند سوكوار شد.فردي كه با صوت زيبا و مؤثرخود بسياري را به سوي دين مبين اسلام رهنمون ساخت.
روانش شاد و يادش گرامي باد

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن