جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی سخنان مقام معظم رهبری برگشت به قرآن

برگشت به قرآن

اولين توصيه‌ى قرآن، توحيد و توجه به خدا و شكستن بت‌هاى زر و زور است؛ به هر شكل كه هستند. توصيه‌ى ديگر قرآن به مسلمان‌ها اتحاد كلمه‌ى آن‌هاست. اگر ما نهى قرآن را كه مى‌گويد «و لا تفرّقوا» مورد توجه قرار ندهيم و به بهانه‌هاى مختلف بين خود اختلاف و تفرقه ايجاد كنيم و امت اسلامى را قطعه قطعه و جدا جدا كنيم، نتيجه‌ی همين وضعى مى‌شود كه ملاحظه مى‌كنيد؛ دشمن به قطعه‌اى از پيكر اسلامى حمله مى‌كند، ديگر قطعه‌ها انگار نه انگار! در حال خواب خوش هستند! اين جدايى است.

بايد به قرآن برگرديم. برگشتن به قرآن، فقط به تلاوت و حفظ آن نيست. تلاوت و قرائت و حفظ قرآن، مقدمه‌ى فهم و عمل است.

مراسم اختتاميه‌ى‌ هجدهمين دوره‌ى مسابقات حفظ، قرائت و تفسير قرآن كريم

26/07/1380

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن