جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

همراه با قرآن

صفحه نخست مطالب قرآنی سخنان مقام معظم رهبری سخنی با بزرگان قرائت قرآن

سخنی با بزرگان قرائت قرآن

نكته‌اى كه در تلاوت و تحفيظ قرآن خوب است شما به عنوان پيشكسوت به جوانان تذكر بدهيد، اين است كه اگرچه همه‌ى آيات كريمه‌ى قرآن نور است، اما امروز جوانان به بخشى از آيات قرآن خيلى احتياج دارند و آن، چيزهايى است كه عزت اسلام و عزت جامعه‌ى اسلامى و توحيد عملى جوامع اسلامى در آن‌هاست. جوانان ما در همه‌جاى دنياى اسلام بايستى اين‌گونه آيات را روان و حفظ باشند و از آن‌ها درس بگيرند. حتى من يك ‌وقت به اين ائمه‌ى جماعتى كه در بعضى از كشورهاى عربى و اسلامى، آياتى را در قرائت نماز انتخاب مى‌كنند، گفتم آياتى را انتخاب بكنيد كه مى‌تواند در سرنوشت ملت‌هاى اسلامى به‌طور ويژه اثر بگذارد.

سخنراني در ديدار با قاريان قرآن؛ محمد محمود طبلاوى، ابوالعينين شعيشع و احمد رزيقى
16/03/1370
 

ذکر ایام هفته

تدبر در قرآن