جستجو

تنها جستجو:

جستجوی کلیدواژه العالم

کلا: 4 نتیجه دربرداشت.

1. استاد احمد الرزيقي
(مطالب قرآنی/زندگی نامه قاریان)
... ايشان با مجلهالعالم چاپ لندن كه شرحي مختصر در مورد شرح حال و زندگينامه استاد مي باشد. در قريه ارمنت از استان قنا واقع در كشور مصر در ميان خانواده اي كه همگيحافظ و قاري قرآن كريم بودند پا به عرصه وجود ...
... امام و اگر فرادى مى‌خواند، بعد از آنكه حمد خودش تمام شد، بگويد: ((الحمد لله رب العالمين)) و بعد از خواندن سوره ((قل هوالله أحد)) يك يا دو يا سه مرتبه ((كذالك الله ربي)) يا سه مرتبه ((كذالك الله ...
3. احكام قرآنى آيت الله خوئى (قدس سره)
(مطالب قرآنی/احکام قرآنی)
... - در نماز جماعت مستحب است، مامومين بعد از حمد بگويند ((الحمدلله رب العالمين)) آيا جايز است، امام جماعت اين آيه را براى مامومين بلند بخواند و آيا مى‌توانند به صورت دسته جمعى يكباره بگويند، ((الحمدلله ...
4. احكام قرآنى آيت الله تبريزى (قدس سره)
(مطالب قرآنی/احکام قرآنی)
... چنانچه كلاس قرآن با نماز در مسجد يا عزادارى در حسينيه مزاحمت ندارد، لازم است هيئت امنايى كه توليت شرعى دارند، ممانعت نكنند و در صورت مزاحمت، آنها مي‏توانند ممانعت كنند. والله العالم. 35- در صورتى ...