جستجو

تنها جستجو:

جستجوی کلیدواژه لنكرانى

کلا: 1 نتیجه دربرداشت.

1 - نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود بايد فورا آن را آب بكشند. (رساله آيت الله فاضل لنكرانى - مساله 139) 2 - اگر جلد قرآن نجس شود بايد آن را آب بكشند. (رساله آيت الله فاضل لنكرانى ...