جستجو

تنها جستجو:

جستجوی کلیدواژه مساله

کلا: 7 نتیجه دربرداشت.

... (رساله آيت الله مكارم - مساله 728) 2 - خواندن سوره‏هاى سجده، در نمازهاى مستحب مانعى ندارد و بايد به دنبال آيه سجده، سجده كند، سپس برخيزد و نماز را ادامه دهد. (رساله آيت الله مكارم - مساله 900) ...
2. احكام قرآنى امام خمينى (قدس سره)
(مطالب قرآنی/احکام قرآنی)
... به آنها بگويند. ------------------------------ استفتائات امام خمينى (ره)، ج 1، ص 271، مساله 454. 2 - سوال: آيا انداختن آيات قرآن و اسماء خداوند تبارك و تعالى، بعد از تغيير شكل مثل پاره ...
... وضو مى‌گيرد، جايز نباشد كه در وقت با آن نماز بخواند؟ مساله را مشروحا بيان فرماييد. آيت الله گلپايگانى: مقصود اين است كه اگر كسى به داعى آنكه در وقت نماز بخواند، پيش از وقت به قصد غايات ديگرى ...
1 - نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود بايد فورا آن را آب بكشند. (رساله آيت الله فاضل لنكرانى - مساله 139) 2 - اگر جلد قرآن نجس شود بايد آن را آب بكشند. (رساله آيت الله فاضل لنكرانى ...
5. احكام قرآنى آيت الله تبريزى (قدس سره)
(مطالب قرآنی/احکام قرآنی)
... جايز است كه نوشته قرآن را مس نمايد، اگر چه در غير حال نماز باشد. (رساله آيت الله تبريزى - مساله 317) 2 - خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن را به ما بين خطهاى قرآن و نيز خضاب كردن به حنا ...
6. احكام قرآنى آيت الله بهجت (مد ظله)
(مطالب قرآنی/احکام قرآنی)
... است و اگر براى خواندن آن نماز وضو بگيرد باطل است. (رساله آيت الله بهجت - مساله 275) 2 - مكروه است در نماز صورت را كمى بطرف راست يا چپ بگرداند و محل سجده را فوت كند و دهن دره كند و با ريش و دست خود ...
7. احكام قرآنى آيت الله اراكى (قدس سره)
(مطالب قرآنی/احکام قرآنی)
... بدون وضو جايز نيست و فرقى نيست بين انواع خطوط و همچنين است حكم در اسماى متبركه. -------------------------------------------------- استفتائات آيت الله اراكى، ص 10، مساله 4. 2 - سوال: آيا ...