جستجو

تنها جستجو:

جستجوی کلیدواژه موسيقي

کلا: 7 نتیجه دربرداشت.

1. نقش آهنگ و موسيقي درتلاوت قرآن
(مطالب قرآنی/آموزش صوت و لحن)
... مصطفي گويد:از دوران كودكي، ‌بدون آنكه بدانم ،‌اين حقيقت را يافته‌ام ، و آن حكايتي از موسيقي دروني قرآن بود، كه از عميق‌ترين اسرار نهاني اين كتاب آسماني به شمار مي‌رود،دريافت و ...
2. شيخ محمد رفعت
(مطالب قرآنی/زندگی نامه قاریان)
... . استاد رفعت در زمينه ي وقف و ابتدا و تجويد و ترتيل قرآن سبكي متمايز ابداع كرد ، صوت زيبا و دلنشين او چنان بود كه قلبها را مسحور ساخته و شيفته خويش مي نمود . او با الحان و نغمات موسيقي در قرآن آشنا بود ...
3. شيخ علي محمود
(مطالب قرآنی/زندگی نامه قاریان)
... به عرصه وجود گذاشت و حادثه ايخانواده را برآن داشت تا او را به مكتب خانه فرستد تا قرآن را حفظ كند. پس از گذر ايامي چند ، شيخ موسيقي شرقي را آموخته در آن تبحّر يافت . ازاين رو به خواندن قصايد و ابتهالات ...
4. استاد مصطفي اسماعيل
(مطالب قرآنی/زندگی نامه قاریان)
... در اعماقوجود خويش احساس كرد مصطفي اسماعيل يكي از اساتيد مسلم علم قرائت قرآن است.استادي مه به سببآشنايي با نغمات و مقامات موسيقي و علم تجويد ،بهترين و بالاترين قرائتهارا آفريده است. شيوه ...
5. استاد سيد متولي عبدالعال
(مطالب قرآنی/زندگی نامه قاریان)
... و دراو اثر نمايد و قرآن را بيشتر درك كرده و لذت وافري از اين امر ببرد درغير اين صورت دانستن موسيقي صرفاً به جهت زيبا ساختن صوت هيچ سودي نخواهدداشت». استاد متولي عبدالعال در سال 1370 به كشور جمهوري ...
6. استاد احمد الرزيقي
(مطالب قرآنی/زندگی نامه قاریان)
... عبدالباسط مي‌باشد كه در سفرهاي متعدديايشان را همراهي كرده است و خاطرات زيادي نيز از اين سفرها به يادگار بردهاست . ايشان از جمله اساتيدي هستند كه به قرائت هاي مختلف آشنايي داشته ودر زمينه موسيقي قرآن ...
7. آشنايي با اصطلاحات موسيقي در تلاوت قرآن
(مطالب قرآنی/آموزش صوت و لحن)
تتراكورد: به توالي چهار نت در يك گام موسيقي گويند. تحرير: صوتي آهنگين و خالي از حروف است كه از حنجره انسان صادر شده و در حين اجراي آن، هوا هنگام عبور به‌وسيله ماهيچه‌هاي صوتي قطع و وصل ...